“Acaba yapay dediğimiz, doğal değil midir?” Kışkırtıcı bir sorudur bu! Sorunun kışkırtıcılığına “Yaz Dinlencesi Akademik Sohbetleri”ni gerçekleştirdiğimiz mekânların kışkırtıcılığı da eklendi, tartışma ya da sohbet konusunu “Doğal olan…” diye belirledik. Düşündüklerimizi sunduk, sunulanları dinledik; ciddi tartıştık, şakalaştık, kâh ürkütücü, kâh güldürücü, her an düşündürücü varsayımların, kurguların renklendirdiği beşinci “Yaz Dinlencesi Akademik Sohbeti”ni gerçekleştirdik. Elinizdeki kitapta beşinci toplantının sunumlarını ve sunum sonrası tartışmalarını bulacaksınız.

- Yücel Sayman-Kitap Adı: “Doğal Olan..." Toplantı Sunumları ve Tartışmalar
Yazar: Yücel Sayman
Yayınevi: Medipol Unv
Sayfa Sayısı: 156
ISBN: 978-605-4797-15-8