İnsan tanımlamak istendiğinde önce insanla hayvan arasındaki farklılaşma vurgulanıyor, sonra farklılaşmanın biyolojik belirleyicileri esas alınıyor ve bu belirleyiciler üzerine toplumsal yapı kurgulanıyor; nihayet kurgunun düzenli işleyişini sağlayacak, o kurguya uygun üretilmiş siyasi örgütlenme öngörülüyor. “İnsan toplumsal hayvandır”, “insan düşünen hayvandır”, “insan konuşan hayvandır” belirlemeleri, hayvandan farklılık-hayvandan farklılığın biyolojik temelli olması-farklılığı vurgulayan biyolojik temel üzerine toplumsal yapının kurgulanması-kurgulanan toplumsal yapının işleyişini sağlayan siyasi örgütlenmenin yapılandırılması güzergâhında, doğadan başlayıp toplumdan geçerek siyasete eren bir düşünce silsilesinin ürünleri olarak düşünülebilir.

- Yücel Sayman-Kitap Adı: "İnsan Türü" Toplantı sunumları
Yazar: Yücel Sayman
Yayınevi: Medipol Unv
Sayfa Sayısı: 72
ISBN: 978-605-4797-00-4